Fonksiyonel Tıp Platformu

Fonksiyonel Tıp Bilim Kurulu

FTP Bilim Kurulu Başkanı:

 • Prof. Dr. Mehmet Mahir ATASOY
  Girişimsel & Meme Radyolojisi, Fonksiyonel Tıp

FTP Bilim Kurulu Üyeleri:

 • Prof. Dr. Nesrin Sarıman
  Göğüs Hastalıkları
 • Prof. Dr. Berna Haliloğlu Peker
  Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Prof. Dr. Zülal Özkurt
  Enfeksiyon H. ve K. Mikrobiyoloji
 • Doç. Dr. Şule Çağlayan Özmen
  Çocuk Alerji ve İmmunoloji
 • Dr. Öğr. Üyesi. Yaman SAĞLAM
  Genetik
 • Dr. Öğr. Üyesi. Fatih Öner Kaya
  Dahiliye
 • Dr. Öğr. Üyesi. Hakan Peker
  Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Uzm. Dr. Şeref Vardı
  Dahiliye
 • Uzm. Dr. Pınar Balcı
  Dahiliye
 • Uzm. Dr. Işıl Atasoy
  Dahiliye, Kardiyoloji ve Fonk. Tıp
 • Uzm. Dr. Ercüment İlgüz
  Biyokimya, Bütünsel Tıp
 • Uzm. Dr. Dilara Tekden Kırgız
  Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Uzm. Dr. Cemal İncedere
  Çocuk Doktoru
 • Uzm. Dr. Burcu Akdağ Özkök
  Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Uzm. Dr. Ender Vardar
  Aneztezi Uzmanı- Hipnoterapi
 • Dr. Derya Derince Zorlu
  Göğüs H, Fitoterapi, Akupunktur
 • Dr. Serdar Özgüç
  Bütünsel Tıp ve Fitoterapi
 • Dr. Murat Keklikoğlu
  Aile Hekimi, Bütünsel Tıp
 • Dyt. Yeşim Temel Özcan
  Diyetisyen, Gaps Prac., pni
 • Dyt. İlker Pazarbaşı
  Diyetisyen, Gaps Prac., pni
 • Uzm. Dyt. Banu Salman
  Diyetisyen, Pediatri Diyetisyeni
 • Uzm.Fzt. Ost. İlbilge Cebeci yılmaz
  Uzm. Fizyoterapist Osteopat
 • Ecz. Burcu Çengel Karabulut
  Eczacı

Fonksiyonel Tıp Platfpormu Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Mahir Atasoy

İlk ve Orta öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Mehmet Mahir Atasoy 1978 yılında doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İngilizce Tıp) bölümünü 2001 yılında bitirdi.

2002-2006 yılları arasında Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Radyoloji İhtisasını tamamladı. Maltepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda ülkenin en iyi meme radyologlarından biri olan Prof. Dr. Levent Çelik ile birlikte çalışma fırsatı buldu. Uzmanlık tez konusu olarak da “Meme Kanserli Hastalarda Meme MR’ının Tedavi Yönetimine Katkısı” nı inceledi.

Türkiye Meme Vakfı’nda 2 yıl kadar Meme Radyoloğu olarak görev yaptı. Halen Türkiye Meme Vakfı’nın yönetim kurulunda sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürmektedir.

Bir yıllık askerlik görevini Diyarbakır Asker Hastanesinde tamamladı.

Askerlik sonrası Dr. Siyami Ersek Hastanesinde 2 yıl radyoloji uzmanı olarak görev yaptı ve girişimsel radyoloji, anjiografi ve stent uygulamaları konusunda deneyim kazandı.

2011 yılından itibaren Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Meme Radyolojisi ve Girişimsel Radyoloji bölümlerinde öğretim üyesi olarak çalışan Dr. Mehmet Mahir Atasoy 2016 yılının mart ayında doçentlik ünvanını aldı.

Çalışmalarını daha ziyade yeni tedavi yöntemlerine, önceden tedavisi için ameliyat gereken hastalıkların gelişen teknoloji ile ameliyatsız olarak yapılan tedavilerine yoğunlaştırmıştır. Modern yöntemler ile tedavisinde uzmanlaştığı başlıca konular; Varis tedavisi, meme kitlelerinin (fibroadenom) tedavisi, tiroid nodüllerinin tedavisi ve başta karaciğer olmak üzere bazı kanserlerin tedavileri sayılabilir.

Modern yöntemler ile ameliyatsız olarak yapılan varis tedavisini 2011 yılından itibaren 2000’ in üzerinde hastaya başarı ile uygulayan Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy, bu konudaki öncü akademisyenlerden biridir. Dünyanın en önemli Girişimsel Radyoloji dergilerinden biri olan JVIR da ilk defa çapı 15 mm den büyük olan damarlarında lazer ile tedavi edilebileceğini gösteren çalışmasını yayınlandı. Bununla beraber, kendi geliştirdiği FAFS tekniği sayesinde ciltten çok kabarık ve büyük varisli damarların da ameliyatsız olarak tedavi edilebileceğini göstermiştir. FAFS tekniğini, Avrupa nın en önemli radyoloji dergilerinden birisi olan Clinical Radiology de yayınlamıştır.

Ayrıca meme radyolojisi bölümünde, meme kanserinin ileri görüntüleme yöntemleri ile erken teşhisi, meme biyopsileri ve iyi huylu meme kitlelerinin ameliyatsız tedavisi konularında hastalarına yardımcı olmaktadır. Türkiye ‘de meme kitlelerinde HIFU tedavisi ile ilk seriyi sunan ekipte yer alan Dr. Atasoy meme kanserinde birçok yeni teşhis ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı multidisipliner bir ekibin radyoloğu olarak çalışmaktadır.

Maltepe Üniversitesi’nde Girişimsel Onkoloji Bölümünde Transarteryel Kemoembolizasyon(TAKE), RF Ablasyon ve Mikrodalga Ablasyon yöntemleri ile onkoloji hastalarına modern tıbbın en ileri yöntemleri ile tedaviler uygulamaktadır.

Uluslararası hakemli dergilerde 25 in üzerinde bilimsel makalesi yayınlanan hocamız birçok uluslararası toplantıya da konuşmacı olarak davet edilmiştir. Bilimsel ödüllerinin yanında bir de patenti kendisine ait vakumlu biyopsi iğnesi bulunmaktadır.

Doç. Dr. Mehmet Mahir ATASOY sağlıklı bir ruh hali, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam tarzı ile hastalıkların büyük ölçüde önlenebileceğinden hareketle sadece tedavi yönlü ilerleme göstermeyi yeterli görmemiş ve hastalarına daha fazla yardımcı olabilmek için modern tıptaki akademik kariyerinin yanında koruyucu hekimlik, fonksiyonel tıp ve integratif tıp konularında da eğitimler almıştır.

İntegratif tıp konularında aldığı birçok eğitimin yanında 2017 yılından itibaren Sağlık bakanlığı onaylı fitoterapi, ozon ve hipnoz eğitimleri almıştır. Amerika’daki Institute for Functional Medicine den 2 yıl süren bir eğitim sonrasında Fonksiyonel Tıp Uzmanlığı belgesini almıştır.

Sosyal sorumluluk projesi olarak 2010 yılından itibaren birçok organizasyonda Koruyucu Hekimlik Seminerleri vermiştir. Halka yönelik seminerlerinin yanında tıp fakültesindeki öğrencilerine ve meslektaşlarına da sağlıklı beslenme ve yaşam tarzının hastalıklar üzerindeki etkileri ile ilgili eğitimler vermektedir. Hastalıklardan korunmada ve iyileşmede sağlıklı bir ruh halinin, sağlıklı beslenmenin ve sağlıklı yaşam tarzının çok önemli olduğuna inanan Dr. Atasoy 2017 yılında kurucu üyesi olduğu (KOHEF) Koruyucu Hekimlik ve Fonksiyonel Tıp Derneği’nin de başkanlığını yürütmektedir.

Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Girişimsel Radyoloji bölümünde ve kendi özel kliniği’nde ameliyat olmak istemeyen hastalarına modern yöntemler ile ameliyatsız tedaviler uyguladıktan sonra fonksiyonel tıp bakış açısı ile tavsiyelerde bulunmakta ve bazı destekleri önermektedir.

Ayrıca sağlığına kavuşmak, kullandığı ilaçlardan kurtulmak isteyen hastaları ya da henüz sağlığı bozulmadan önlem almak isteyen bilinçli insanları fonksiyonel tıp kliniği’nde görmektedir.

Dr. Atasoy “Geleceğin Kişiye Özel Bütünsel Tıbbı” olarak tanımladığı Fonksiyonel Tıp hakkında başta hekimler olmak üzere insan sağlığına katkı sağlamayı hedef edinen herkese eğitim vermek amacıyla 2018 yılından itibaren fonksiyonel tıp eğitimleri düzenliyor. Halen Fonksiyonel Tıp Uygulamalarının multidisipliner bir şekilde öğretilmesi için eğitim çalışmalarını farklı branş uzmanlarıyla birlikte sürdürmektedir.

Dr. Atasoy, günümüz koşullarında sağlıklı ve vitamin/mineral içeriğinden zengin gıdaların çok fazla tüketilememesi nedeniyle kaliteli gıda takviyelerinin kullanılması gerektiğine inanmaktadır. Kalitesi ve etkinliği ile Türkiye’nin gıda takviyelerinde referans bir markası olma hedefiyle kurulmuş olan şirketin kurucu üyelerinden olup REFERANS markalı ürünlerinin bilimsel danışmanlığını yürütmektedir.

Dr. Mehmet Mahir Atasoy, kardiyoloji ve iç hastalıkları uzmanı Dr. Işıl Atasoy ile evli olup 2 harika çocuğu vardır.

FTP Ailesi Üyelerinin Etik sınırları

Fonksiyonel Tıp Platformu Hekimleri


Fonksiyonel Tıp bakış açısı ile hastalarına yaklaşan hekimler, yasal olarak uygun gördükleri tedavileri önermekte serbesttirler. Fonksiyonel Tıp Platformu olarak özel durumlarda ilgili dal uzmanı ile hastalarını birlikte takip etmelerini öneriyoruz. Bu konuyu daha uygulanabilir hale getirmek için Platform olarak her branştan hekimlere fonkisyonel tıp eğitimlerini ulaştırmayı ve fonksiyonel tıp ailemizi branş uzmanları ile birlikte genişletmeyi hedefliyoruz.

Eğitimlere kayıt olan hekimlerimiz kayıt işlemlerinin tamamlanması için kapsamlı bir onam ve aydınlatma belgesini imzalarlar. Sayfanın devamında tüm eğitimler ile ilgili aydınlatma ve onam belgelerini görebilirsiniz.

Fonksiyonel Tıp Platformu Diyetisyenleri


Fonksiyonel Tıp yaklaşımında beslenme planları ve diyetler çok büyük önem arzettiği için fonksiyonel tıp bakış açısına sahip diyetisyenlerin de fonksiyonel tıp ailesinde yer almasını gerekli kılıyor.

Bu eğitimler sadece bilgi verme amaçlı olup, bir diyetisyenin kendisinin zaten sahip olduğu yasal hak ve sorumluluklarının dışında ilave bir yetki vermez.

Hasta muayene ve tedavi etme, reçete yazma, tahliller isteyip değerlendirme ya da psikolojik tedaviler uygulama gibi kendi meslekleri dışındaki alanlarda uygulama ya da sosyal medya paylaşımı yapma yetkisi vermez. Etik kurallara ve yasal düzenlemelere göre diyetisyenlerin kendi pratiğindeki yanlış uygulamalar ve yaşayabileceği diğer yasal sorunlarda FT platformu sorumlu tutulamaz.

Eğitimlere kayıt olan diyetisyenlerimiz kayıt işlemlerinin tamamlanması için yukarıdaki ifadeleri de içeren kapsamlı bir onam ve aydınlatma belgesini imzalarlar. Sayfanın devamında tüm eğitimler ile ilgili aydınlatma ve onam belgelerini görebilirsiniz.

Fonksiyonel Tıp Platformu Eczacıları


Fonksiyonel tıp bakış açısında gıda takviyeleri kullanımı ve majistral hazırlanan bazı ilaçların önerilmesi gibi konular önemli bir yer tuttuğu için eczacıların da bilinçlenmesini platform olarak önemmsiyoruz. Bu nedenle eczacılara yönelik eğitimlerimiz de bulunmaktadır. Bu eğitimlere katılan eczacılarımıza KATILIM SERTİFİKASI verilmektedir.

Bu eğitimler sadece bilgi verme amaçlı olup, bir eczacının kendisinin zaten sahip olduğu yasal hak ve sorumluluklarının dışında ilave bir yetki vermez.

Hasta tedavi etme, reçete yazma, diyet düzenleme, tahliller isteyip değerlendirme ya da psikolojik tedaviler uygulama gibi kendi meslekleri dışındaki alanlarda uygulama yapma yetkisi vermez. Etik kurallara ve yasal düzenlemelere göre eczacıların kendi pratiğindeki yanlış uygulamalar ve yaşayabileceği diğer yasal sorunlarda FT platformu sorumlu tutulamaz.

Eğitimlere kayıt olan eczacılarımız kayıt işlemlerinin tamamlanması için yukarıdaki ifadeleri de içeren kapsamlı bir onam ve aydınlatma belgesini imzalarlar. Sayfanın devamında tüm eğitimler ile ilgili aydınlatma ve onam belgelerini görebilirsiniz.

Fonksiyonel Tıp Platformu Yaşam Koçları

Fonksiyonel Tıp yaklaşımında kişilerin hayat tarzı ve beslenme değişikliklerini hayata geçirmesi için koçluk desteği çok önemli katkılar sunmaktadır. Bu nedenle kişilerin bu değişim sürecinde her an destek alabilecekleri eğitimli yaşam koçlarının yetiştirilmesi için uluslararası ICF onaylı koçluk eğitimi ile birlikte sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme konularında da bilgiler veren bir koçluk programımız bulunmaktadır.

Bu eğitimler bilgi verme ve yaşam koçu yetiştirme amaçlı olup, sağlıkçı olmayan kişilere sahip olmadığı haklar ve yetkiler kazandırmaz. Sağlıkçı olan katılımcılara da kendi sahip oldukları yetkilerin ve sorumlulukların dışında ilave bir yetki vermez.

Fonksiyonel Tıp Yaşam Koçu, diyetisyen, psikolog ya da hekimlerin görev sınırlarına giren konularda rol üstlenemez. Bu mesleklerin alanlarına giren söylem ve eylemleri nedeni ile karşılaşacağı yasal sorunlarda FT Platformu ve KOHEF sorumlu tutulamaz.

Bu eğitim, katılımcılara hasta kabul /tedavi etme, reçete yazma, tahliller isteyip değerlendirme, diyet planı ya da gıda takviyesi önerme ya da psikolojik tedavi yaklaşımları gibi alanlarda UYGULAMA YAPMA YETKİSİ VERMEZ. Yaşam Koçları, kendi pratiklerindeki yetkisiz ve yanlış uygulamalar nedeniyle karşılaşacakları yasal sorunlarda FT Platformu ve KOHEF sorumlu tutulamaz.

Fonksiyonel Yaşam Koçları kişilerin sağlıklı yaşam yolculuğunda destek olmak, daha sağlıklı bir alışveriş sepeti oluşturmak, hedeflenen yaşam tarzı ve beslenme değişikliklerini hayata geçirmek konusunda fonksiyonel tıp hekimi ve diyetisyen denetim ve kontrolünde destek olur. Kendi başına koçluk yaptığında ise, danışan kişinin kendisine hedef olarak belirlediği sağlıklı yaşam tarzı değişikliklerinin hayata geçirilmesinde yaşam koçluğu yapar.

Fonksiyonel Tıp Yaşam Koçu, kendisine danışan kişilerin verilerini işlerken KVKK gerekliliklerine uygun şekilde hareket etmekle yükümlüdür.

Eğitimlere kayıt olan Fonksiyonel Tıp yaşam koçu adaylarımız kayıt işlemlerinin tamamlanması için yukarıdaki ifadeleri de içeren kapsamlı bir onam ve aydınlatma belgesini imzalarlar. Sayfanın devamında tüm eğitimler ile ilgili aydınlatma ve onam belgelerini görebilirsiniz.